Resmi Gazete’de yayımlandı: Değeri 30 bin TL altındaki uyuşmazlıklarda değişiklik

Ticaret Bakanlığı’nca yenilenerek Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tüketici hakem heyetleri yönetmeliğine nazaran, müracaatın, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu nakdî hududu aşması halinde, sonu aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine müracaat yapılabilecek.

Kalan kısım için tekrar müracaat yapılamayacak. Müracaat için nakdî hudut, her yıl için ilan edilen tekrar değerleme oranında artırılacak.

HAKEM HEYETLERİ MÜRACAATLARI KABUL ETMEK ZORUNDA

Tüketici hakem heyetleri, misyon ve yetki alanına giren müracaatları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olacak. Bu durum tüketicilerin ilgili mevzuatına nazaran alternatif uyuşmazlık tahlil mercilerine başvurmasına pürüz teşkil etmeyecek. Bakanlık; müracaat sayısı, nüfus yoğunluğu ve gibisi konuları dikkate alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla vazifeli olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yahut tüketici sürecinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Müracaat yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, müracaatlar o ilçe kaymakamlığına yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olacak.

Tüketici hakem heyetine yapılan müracaatlar şahsen yahut avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla yahut elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilecek.

KARAR EN GEÇ 6 AY İÇİNDE ALINACAK

Yönetmeliğe nazaran, tüketici hakem heyetinin kararları tarafları bağlayıcı nitelikte olacak ve sırf verildiği uyuşmazlık için karar söz edecek.

Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilecek. Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetlerince vekâlet fiyatı ödenmesine karar verilemeyecek. Yapılan müracaatlar, müracaat tarih ve sırasına nazaran en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Yapılan müracaatın niteliği dikkate alınarak, karar mühleti en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Tarafların hızlı inceleme talebinde bulunması ve bu talebin lider tarafından uygun görülmesi halinde müracaat, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılacak. Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan yabancı asıllı tüketiciler için de bu fıkra kararı uygulanacak.

KARARA İTİRAZ 15 GÜN İÇİNDE YAPILABİLECEK

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin yahut tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmayacak. Fakat talep edilmesi koşuluyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını önlem yoluyla durdurabilecek. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin olacak.

Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi halinde tebligat ve eksper fiyatları Ticaret Bakanlığınca karşılanacak.

Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve uzman fiyatları kararın bildiriminden itibaren 1 ay içinde karşı tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek.

Uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi durumunda, tebligat ve uzman fiyatları kararın bildiriminden itibaren 1 ay içinde feragat yahut kabul beyanında bulunan tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek. Feragat yahut kabul beyanında bulunan tarafın tüketici olması halinde tebligat ve eksper fiyatları Ticaret Bakanlığın tarafından karşılanacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek iki karar dışında 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek. Daha evvel tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve şimdi karara bağlanmamış müracaatlar için de bu yönetmelik kararları uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir